teatralizuotas koncertas-žaidimas mažiesiems

Dainelė šypseną pratęs

pagal poeto M.Vainilaičio eiles
ir kompozitoriaus L.Vilkončiaus dainas

Ateikit, - niekad neapvilsiu, -
Dainelė šypseną pratęs.
Saulutės aukso jums pripilsiu
Į baltas baltas rieškutes...

„Reikėjo pamatyti, kaip aktoriai Aidas Giniotis ir Sigutis Jačėnas vaidino spektaklį „Dainelė šypseną pratęs...“. Kaip klausėsi vaikai! Su ašarom. Jie tiesiog gėrė tą džiaugsmą, sklindantį iš scenos – vaikystės betarpiškumą, polėkį, tikėjimą gyvenimu, ritmą, dinamiką...
„Dainelė šypseną pratęs...“ tarsi pravėrė didžiausius lietuvių liaudies klodus – kaip tose mūsų liaudies dainose, čia apdainuojama didelė meilė gyvenimui, džiaugsmas, grožis, natūralūs žmonių santykiai. Spektaklyje jokių puošmenų nėra – tik nevaržomas paprastumas, natūralumas. Tuose eilėraščiuose, mįslėse, dainose – intymus tonas, nuoširdi užuojauta.“

(Aleksandras Guobys; 1989-12-08)