muzikinis spektaklis vaikams

Išdaigos Bašmukų gatvėje

pagal P.Hakso apysakų knygelę “Oro duobė. Nelaisvėje”

Režisierius – Aidas Giniotis
Scenografijos ir kostiumų dailininkė – Ramunė Skrebūnaitė

ATVIRAS LAIŠKAS ŽIŪROVAMS
Rašo Ponia Filip.
Būsite mano nelaimės liudininkai. Ateikit ir pažiūrėkit, į ką pavirto Bašmukų gatvė. Į ką pavirto mano namai!

Vienoj pusėj – popieriai, kitoj – triukšmas, kur pažvelgsi – pašėlę kaimynai.
Bet čia tik žiedeliai. Baisiausia – Trijulė! Kas ta Trijulė? Tai – ne trigalvis slibinas. Tai blogiau:
Dėdė Titas – išsiblaškęs išradėjas, savamokslis mokslininkas (Dalius Skamarakas),
Henrietė – baisi, žiauri, siaubinga… fantazuotoja (Viola Klimčiauskaitė),            
Feliksas – suprotėjęs, išvaikėjęs kūrėjas (Vaidotas Žitkus).                                         
Klaiki kompanija! O tos, kur iš paskos sekioja, išvis nepažįstu. Susitaršius, susisukus į kokoną. Tikriausiai kokia Lėliukė (Agnė Sunklodaitė).   

O aš   i š v y k s t u ! ! !
Baigta!

Ponia Filip (Inga Petrauskaitė)

Premjera – 1998 m. gruodžio 19 d.
Paskutinį kartą vaidinta – 2007 m. balandžio 29 d.