tautinis pokalbis-disputas

Sakmė pagal Juzą

Tautinis pokalbis-disputas „Sakmė pagal Juzą“, kaip ir opera-kantata „Brisiaus galas“  – humoristinis muzikinis projektas, tapęs nepakeičiama Intymios vyrų trupės „Erelis“ programos dalimi.

Tautos „folkloras“ Keistuolių lūpose įgyja aktualumo, kuris, kaip ir realybėje, jo liudininkams išspaudžia ašarą. Tiksliau – juoko ašarą. Dar tiksliau – juoko audrą.

Intymi(-ų) vyrų trupė „Ereliai“:

Robertas Aleksaitis, Darius Auželis, Aidas Giniotis, Andrius Kaniava ir Darius Miniotas.

Spauda apie „Erelius“:

„Trupės vyrai, kurių čia nėra daug, bet tai dar nereiškia, kad jie yra mažuma, žodį „intymus“ aiškina pasitelkę Lietuvių kalbos žodyną: „grynai asmeniškas, artimas, draugiškas, nuoširdus“. Štai toks „erelių“ požiūris.“ (Gintaras Vaičekauskas. „Vakarų ekspresas“)

„Po kruopelytę, po dalelę kaip ir „Brisiaus galas“, taip ir „Sakmė pagal Juzą“ buvo kuriama savam ratui – minint Teatro dienas. Tai, ką žmonės mato ir girdi, yra nenusakoma. Anot Andriaus Kaniavos, Intymi vyrų grupė „Erelis“ – geltonojo humoro grupė.“ („Šiaulių kraštas“)

„Žiūrovų lūpoms intymieji vyrai paskyrė jau spėjusias pagarsėti ir tautos išmoktas „Vogtas dainas“. (...) Salėje užsižiebė ugnelės, pakvipo žiebtuvėlių dujomis, tauta susiėmė už rankų... Tiesiog norėjosi verkti.“ (Laisvė Radzevičienė, „Neliūdėk“)

„...vakarėlis virto itin trankiu koncertu su šokiais. Publika aktorių nenorėjo paleisti, tad kviesta bisui itin originaliai: „Si-mu-lian-tai!“ arba „Gė-da, gė-da!“ („Respublika“)

Premjera – 1995 m. birželio 26 d.
Paskutinį kartą rodytas – 2007 m. birželio 29 d.