opera-kantata

Brisiaus galas

„Brisiaus galas“ – vyriausios Keistuolių teatro kartos aktorių dar studijų laikais gimęs humoristinis muzikinis projektas, tapęs Intymios vyrų trupės „Erelis“ programos dalimi.

Tai, ką žmonės mato ir girdi šiame šou, yra nenusakoma. Pasak Andriaus Kaniavos, Intymi(-ų) vyrų grupė „Erelis“ yra geltonojo humoro grupė. Nors bulvaru čia nekvepia. Tik aukštos prabos ironija. Jei vaikystėje bliovėte skaitydami Jono Biliūno „Brisiaus galą“, privalote pamatyti šį šou. Jei neverkėt ar neskaitėt – juo labiau.

Intymi(-ų) vyrų trupė „Ereliai“:
Robertas Aleksaitis, Darius Auželis, Aidas Giniotis, Andrius Kaniava ir Darius Miniotas.

Spauda apie „Erelius“:

„Trupės vyrai, kurių čia nėra daug, bet tai dar nereiškia, kad jie yra mažuma, žodį „intymus“ aiškina pasitelkę Lietuvių kalbos žodyną: „grynai asmeniškas, artimas, draugiškas, nuoširdus“. Štai toks erelių požiūris.“ (Gintaras Vaičekauskas. „Vakarų ekspresas“)
„Po kruopelytę, po dalelę kaip ir „Brisiaus galas“, taip ir „Sakmė pagal Juzą“ buvo kuriama savam ratui – minint Teatro dienas. Tai, ką žmonės mato ir girdi, yra nenusakoma. Anot Andriaus Kaniavos, Intymi vyrų grupė „Erelis“ – geltonojo humoro grupė.“ („Šiaulių kraštas“)

„Žiūrovų lūpoms intymieji vyrai paskyrė jau spėjusias pagarsėti ir tautos išmoktas „Vogtas dainas“. (...) Salėje užsižiebė ugnelės, pakvipo žiebtuvėlių dujomis, tauta susiėmė už rankų... Tiesiog norėjosi verkti.“ (Laisvė Radzevičienė, „Neliūdėk“) „...vakarėlis virto itin trankiu koncertu su šokiais. Publika aktorių nenorėjo paleisti, tad kviesta bisui itin originaliai: „Si-mu-lian-tai!“ arba „Gė-da, gė-da!“ („Respublika“)