vaikams ir jų tėveliams

Nepaprasto orkestro koncertas

Keistuolių teatras kviečia visus vaikus ir jų tėvelius į Nepaprasto garso koncertą, kuriame dalyvauja, galima sakyti, visas simfoninis orkestras.

Žinia, orkestre instrumentų – ištisa galybė: styginiai ir mušamieji, klavišiniai ir pučiamieji, žodžiu, visų ir neišvardysi. Prieš koncertą jie dažnai tarpusavy pešasi, pykstasi ir barasi. Bet kai dirigentas mosteli stebuklingąja lazdele batuta, visi instrumentai - visas orkestras - tuoj pat paklūsta ir prabyla darnia melodija.

Tačiau vieną dieną, būtent tą, kai į koncertą sugužėjo pilna salė žiūrovų, tiksliau, klausytojų, muzikantai, tiksliau, instrumentai, nepakluso dirigentui, tiksliau, batutai. Kiekvienas instrumentas ėmė klausyti tik savęs ir kalbėti tik už save. Mušamieji kvietė stoti į jų partiją. Armonika su akordeonu puolė verkšlenti savo prabėgusios jaunystės. Užuomarša fagotas šoko girtis savo bohemiška praeitimi. Gitara ir balalaika nusprendė pasignaibyti. Užguitas vargšas smuikelis visai praskydo. O neiškentęs dirigentas pats ėmė bosuoti kontrabosu. Ėmė lietis nematyta negirdėta įvairiausių balsų ir garsų liūtis, kitaip tariant prasidėjo Nepaprasto garso koncertas.

Ir kuo visa tai baigėsi? Atvykite - ir patys sužinosite. Be to, Jūs galite tapti ne tik jo žiūrovais ir klausytojais, bet ir dalyviais.

2001 metais tarptautiniame teatrų vaikams festivalyje „Banaanikala“ Taline Keistuolių teatro „Nepaprasto orkestro koncerto“ muzika vaikų komisijos pripažinta kaip originaliausia.

Belieka pridurti, kad koncertą sukūrė:
scenoje – aktoriai Viola Klimčiauskaitė, Inga Petrauskaitė, Agnė Sunklodaitė, Dalius Skamarakas ir Vaidotas Žitkus,
ne scenoje – kompozitorius Sigitas Mickis ir scenografė Ramunė Skrebūnaitė.

 

Spektaklis vaikams nuo 5 metų.

Teatralizuoto koncerto trukmė – 55 minutės
Premjera – 2001-09-30